Over de werkplaats

Wat zijn Werkplaatsen Sociaal Domein?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionaal samenwerkingsverbanden waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten. Werkplaatsen Sociaal Domein zitten dicht op de uitvoeringspraktijk. Ondersteuning, onderzoek, ontwikkeling en onderwijs in cocreatie zijn belangrijke ingrediënten voor het doen slagen van de onderlinge samenwerking.

Waarom Werkplaatsen Sociaal Domein?

De regionale Werkplaatsen Sociaal Domein, opvolgers van de Wmo-werkplaatsen, starten in 2016 met de organisatie van brede samenwerkingsverbanden tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties. Daarbij moeten zij zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. Het uiteindelijke doel van de werkplaatsen is de verbetering van de leefsituatie van (kwetsbare) burgers.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn verbreed naar het hele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. De werkplaatsen werken samen op verschillende terreinen en thema's.

Bekijk hier de folder voor meer informatie over de werkplaatsen.

Wat doet de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden?

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden is één van de vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. 

Waar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan?

Momenteel werkt de werkplaats aan de volgende vijf thema's (transformatievraagstukken):

  1. Professionaliteit in het sociaal domein
  2. Armoede en schulden
  3. Gezond en sociaal in de wijk
  4. Sociaal en inclusief
  5. Langer thuis wonen

Onze partners