Signaleren en bespreekbaar maken van armoede in Katwijk

Het project ‘signaleren en bespreekbaar maken van armoede in Katwijk’ richt zich op het signaleren, bespreekbaar maken en voorkomen van armoede en schulden bij inwoners in Katwijk. Door een wijkgerichte en integrale aanpak proberen we kwetsbare inwoners van Katwijk die in armoede leven of (dreigende) schulden inzichtelijk en tijdig te ondersteunen. We gaan aan de slag met antwoorden te vinden op de vragen hoe lokale informele en formele samenwerkingspartners elkaar kunnen vinden, van elkaar weten wat ze doen en hoe ieder kan bijdragen aan het signaleren, bespreekbaar maken en voorkomen van armoede.