De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is een regionaal georganiseerd samenwerkingsverband van beroepsopleiding (hbo en mbo), praktijk, beleid en onderzoek. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We bevorderen vanuit de regionale praktijk inclusie en participatie van burgers in kwetsbare situaties.

Professionaliteit in het sociaal domein

Huishoudens met complexe problemen kunnen effectiever ondersteund worden wanneer er vanuit verschillende perspectieven, professionals integraal en duurzaam samenwerken.

meer over integrale aanpak

Armoede en schulden

Armoede en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelfs het missen van een dak boven het hoofd.

lees meer

Gezond en sociaal in de wijk

Er is toenemende aandacht voor interprofessioneel leren en samenwerken tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg. Dit vraagt om een gemeenschappelijk visie en een doelgerichte aanpak. 

Meer over samenwerking

Sociaal en Inclusief

Lees meer

Langer thuis wonen

Het ouder worden in eigen omgeving is per definitie context-gebonden, wat maakt dat per wijk, sociale of culturele achtergrond de behoeften en mogelijkheden sterk kunnen verschillen. 

lees meer