Documentaires maken met ouderen in Leiden

Tuinstad-Staalwijk is een populaire wijk van Leiden. Mensen van alle leeftijden wonen er graag en willen er ook blijven wonen. 

Van september 2019 tot en met december 2019 is een videoproject uitgevoerd met als titel ‘Langer wonen van ouderen in de eigen omgeving’. Het theoretisch kader is het model van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit 2007 over een leeftijdsvriendelijke omgeving (‘Age-friendly cities and communities’ : https://www.who.int/ageing/pub... ). 

Senioren uit de wijk hebben zichtbaar gemaakt wat zij zélf zien als prioriteit om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Met behulp van een IPad hebben zij hun wensen of knelpunten in beeld gebracht. In vijf bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in het onderwerp, de opnames gemaakt en deze gemonteerd tot korte filmpjes. 

Er zijn 6 filmpjes gemaakt: 1. een introductiefilmpje over de wijk Tuinstad-Staalwijk; 2. Verhuiswens (huurwoning) en verbeterpunten in de omgeving; 3. Op zoek naar informatie over een computercursus en mogelijkheden voor gezamenlijke maaltijden; 4. Ervaring van een inwoner met lichamelijke beperkingen en hulp bij tuinonderhoud; 5. Sociale ondersteuning door winkeliers. Hiernaast is een interview gehouden met de voorzitter van de wijkvereniging. Nadat de filmpjes klaar waren, is er een focusgroep gehouden over verbeterpunten in de wijk. 

Het project had tot doel om kritische succesfactoren, voor langer thuis wonen, vanuit het perspectief van senioren op een leuke en creatieve manier in beeld te brengen. Deze factoren lagen vooral op het gebied van mobiliteit, wonen en informatie/deskundigheidsbevordering in de wijk. De punten zijn vervolgens gedeeld met relevante partijen zoals de gemeente Leiden, Wijkvereniging, woningcorporaties, doorstroom-makelaar, Incluzio (welzijnsorganisatie), Transmuralis en Alzheimer Nederland. 

Op een slotbijeenkomst  zijn de filmpjes vertoond in aanwezigheid van de filmmakers, het publiek en stakeholders. Hiernaast zijn verbeterpunten besproken en zijn enkele verbeterpunten opgepakt, zoals berichten in de wijkkrant over plekken waar een warme maaltijd gebruikt kan worden, maar ook gericht op bewustwording van wijkbewoners over obstakels op de stoepen die een belemmering kunnen vormen voor mensen die minder mobiel zijn.

Er is een handreiking over de methodiek van participatief video onderzoek gemaakt: Handreiking 

De filmpjes zijn te bekijken op YouTube: Films Hogeschool Leiden - Ouderenberaad 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Margaret von Faber: faber.von.m@hsleiden.nl