Publicaties

Radius Welzijn en de Werkplaats deden onderzoek naar vraagverlegenheid onder senioren in Oegstgeest. Op 16 juli verscheen het onderzoeksrapport met de eerste resultaten van onder meer interviews met beroepskrachten en senioren en een leeratelier voor zorg- en welzijnsprofessionals in de gemeente Oegstgeest. Lees hier het gehele rapport.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden juli 2024

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Handreiking Sekswerk en stigma

Wij zijn studenten van de Haagse Hogeschool en wij doen de minor Inclusiviteit in de stad. Tijdens deze minor hebben wij gekozen voor de doelgroep sekswerkers, omdat zij enorm met stigma te maken hebben. 

Lees volledig verslag.

Essaybundel Minor Inclusiviteit in de stad

Welkom bij deze bundeling van vijf essays, geschreven door hbo-studenten Social Work. Zij volgden in studiejaar 2023/2024 een half jaar de minor Inclusiviteit in de stad aan de Haagse Hogeschool. 

Klik hier voor deze publicatie.

Artikel ‘Klantreis dementie’. Perspectieven van professionals.

Margaret von Faber (Hogeschool Leiden) en lector Suzan van der Pas schreven een tweede artikel over de opbrengsten van de ‘Klantreis dementie’, zoals uitgevoerd met werkveldpartners in Alphen aan den Rijn.

Klik hier voor deze publicatie.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden december 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Handreiking participatief video onderzoek met senioren

In deze handreiking vindt u handvatten om een project op te zetten waarin senioren zelf filmpjes maken over verbeterpunten voor een leeftijdsvriendelijke omgeving. 

Bekijk hier de handreiking.

Download English Powerpoint

Seniorvriendelijk Leidschenveen-Ypenburg

In deze kwalitatieve verkenning hebben we de seniorvriendelijkheid van thuiswonende senioren onderzocht in de wijk LeidschenveenYpenburg van de gemeente Den Haag.

Ga naar Onderzoeksrapportage voor de volledige uitwerking en bevindingen van dit onderzoek.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden juli 2023
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Innovatie in de ouderenzorg door ‘Sprekende Beelden’

Bekijk hier fotoboek ‘inspiratiemiddag WZH: sprekende beelden’.

Klik  hier voor deze publicatie. 

Klantreis dementie

Op basis van interviews met mensen met diverse vormen van dementie en mantelzorgers zijn ervaringen en knelpunten opgehaald in de zorg en ondersteuning gedurende het ziekteproces. Lees hier het volledige rapport.

Factsheet: Onderzoek Leeratelier Maatwerk & Regie
In deze factsheet doen we verslag van vergelijkend onderzoek bij het Leeratelier Maatwerk en Regie. Hiervoor zijn professionals ondervraagd over samenwerking, regie en maatwerk door middel van een vragenlijst en een vignetstudie.

Klik hier om de factsheet te bekijken.


Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden december 2022
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Pilot leerwerkgemeenschap Katwijk: evaluatie eerste jaar

Leerwerkgemeenschap De Koestal brengt een evaluatie van het eerste jaar uit. Het verslag geeft een beeld van wat er met én van elkaar geleerd is, wat er gedaan is en hoe zij nu verder gaan. Het verslag is gebaseerd op de tussentijdse- en de eindevaluatie die zowel met de deelnemers als met de initiatiefnemers vanuit Welzijnskwartier als vanuit het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap en Hogeschool Leiden is gedaan. Lees hier het hele verslag.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden juli 2022
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Online, blended of fysiek? 'Aansluiten bij cliënt én sociaal werker 

Het rapport ‘Online, blended of fysiek? Aansluiten bij cliënt én sociaal werker’ doet in samenwerking met Kwadraad verslag van een onderzoek naar het succesvol en duurzaam inzetten van digitale middelen in de hulpverlening aan mensen met financiële problemen. Daarbij wordt ingegaan op wanneer fysiek of online schuldhulpverlening gewenst is, welke vormen ervan succesvol zijn, hoe sociaal werkers online en blended schuldhulpverlening ervaren en wat zij nodig hebben om de kwaliteit van hiervan te waarborgen.

Vind hier het volledige rapport

Armoede onder Haagse ouderen met een migratie achtergrond 'Een verkenning'

Het rapport ‘Armoede onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond’ doet verslag van een verkenning onder in Den Haag woonachtige ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum. Daarbij wordt ingegaan op welke factoren aan de basis staan van deze situatie, hoe ouderen zelf deze situatie ervaren, welke strategieën zij ontwikkelen om daarmee om te gaan, welke rol maatschappelijke instanties daarin spelen en wat zij nodig hebben om deze situatie te boven te komen. Lees hier het volledige rapport.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden april 2022
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Swipen met van die houten schijfjes

Binnen het project Haags Ontmoeten is er contact tussen jong en oud. Eerstejaars Studenten van de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool gaan in gesprek met ouderen op Haags Ontmoeten locaties en maken mooie portretten van de ouderen. Lees hier het volledige rapport.

Lancering Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie

De Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie is uitgebracht door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Deze handreiking is een werkdocument en kan gebruikt worden bij het professioneel versterken van het sociaal- en veiligheidsdomein en integraal samenwerken. Het document is hier te lezen.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden december 2021
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Evaluatie pilot leeratelier maatwerk en regie

In 2020 is het Leeratelier Maatwerk en Regie ontwikkeld door het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, gemeente Den Haag (diensten OCW en SZW) en het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Lees hier de evaluatie van de pilot leeratelier maatwerk en regie.

Documentaire ‘Van deur tot deur’ van de Filmmak(k)ers
In de Delftse wijk Tanthof is een groepje ouderen gedurende een half jaar wekelijks samengekomen om wonen op leeftijd vanuit het perspectief van ouderen zelf te onderzoeken. In hun documentaire ‘Van deur tot deur’ brengen zij deze verhalen in beeld. Bekijk de documentaire ‘Van deur tot deur’ van de Filmmak(k)ers (26 minuten, Nederlands)

Project Kwaliteit van leven: Seniorvriendelijk Tanthof, Delft 2021
Studenten van de opleiding Social Work (Haagse Hogeschool) hebben onderzoek gedaan naar seniorvriendelijkheid van de wijk Tanthof en de ervaringen van ouderen.
Klik hier om de infographic te bekijken.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden juli 2021
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

In de nieuwsbrief van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden vertelt Bonny de Waal van Reclassering Nederland over haar ervaringen met de masterclass Maatwerk en Regie.

Lees hier haar ervaringen.

Docentonderzoeker Ido de Vries van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap staat stil bij het 'samen zoeken en samen leren' en neemt met zijn blog afscheid van het leernetwerk gezond-sociaal.

Lees hier de blog.

Rapport '20 jaar Vadercentrum Adam. De betekenis voor zijn bezoekers'
Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de betekenis die bezoekers van het centrum zelf toekennen aan hun deelname aan de activiteiten van het centrum.

Klik hier om het rapport te lezen.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden april 2021
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. 

Magazine 'Op afstand nabij'
Tijdens het landelijk symposium is het magazine 'Op afstand nabij' gepresenteerd. Een rijk gevarieerd magazine met verhalen en inzichten over onder andere ethiek, solidariteit, digitalisering, dakloosheid en jeugdhulp.

Klik hier om het magazine te lezen.

(F)actsheet: Innovatievermogen in de Wmo-wijkteams
Innovatie is cruciaal om in tijden van beperkte financiële middelen hoogwaardige dienstverlening aan inwoners te blijven bieden. In deze studie hebben wij daarom in kaart gebracht in hoeverre de professionals in de Haagse Wmo-wijkteams op dagelijkse basis innoveren, waaruit innovatiegedrag bestaat en hoe innovatiegedrag gestimuleerd kan worden. 

Klik hier om de (f)actsheet te bekijken. 

Artikel leeftijdsvriendelijke stad in beeld met documentaires.
Margaret von Faber (Hogeschool Leiden), Zsuzsu Tavy (Haagse Hogeschool) en lector Suzan van der Pas schreven over deze methode een artikel.

Klik hier om het artikel te lezen.

Artikel Sociaal transformeren kan alleen lerend
Lector Suzan van der Pas heeft in samenwerking met Erik Jansen, associate lector Capabilies in Zorg en Welzijn bij de HAN en Ina Tilma, docent-onderzoeker bij Avans Hogeschool een artikel geschreven waarin het conceptueel kader voor lerende praktijken wordt gepresenteerd.

Klik hier om het artikel te lezen.

Factsheet Effectiviteit van online schuldhulpverlening 
In samenwerking met Kwadraad is onderzoek gedaan naar de praktijk en effectiviteit van online hulpverlening bij schulden.  
Klik hier om de factsheet te bekijken.

Boek Participatie van ouderen in Den Haag: kennis, ervaringen en praktische handreikingen
Kennis, ervaringen en praktische handreikingen over participatie van ouderen in Den Haag. 
Klik hier om het boek te lezen.

Inhoudelijke verantwoording Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden 2016-2019
Verslag van het werk van de Werkplaats in de periode 2016 tot en met 2019.
Klik hier om het verslag te lezen. 

Artikel Gezin in Beeld
Onderzoek naar de betekenis van telefonisch contact voor kwetsbare gezinnen tijdens de corona crisis.
Klik hier om het artikel te lezen.

Rapport Leernetwerken Werkplaatsen Sociaal Domein 2019
Onderzoek naar de leernetwerken Werkplaatsen Sociaal Domein.
Klik hier om het rapport te lezen.

Artikel Omgaan met regels in het sociaal domein: De bureaucratie in de praktijk.

Het verschilt sterk per persoon en per dag hoe regels worden ervaren. Dat concludeert Bernard Bernards  op basis van onderzoek onder wijkteams in de gemeente Den Haag. Lees het artikel op Bestuurskunde

(F)actsheet Onzekerheid in het sociaal domein. 

Klik hier om de (f)actsheet te lezen.

(F)actsheet Regels in de JMO-teams.

Klik hier om de(f)actsheet te lezen.