Kennisplatform Langer Zelfstandig Wonen

De gemeente Leiden heeft een actieplan Leiden op leeftijd uitgevoerd in de periode 2020-2022 met als speerpunten wonen, zorg, welzijn en eHealth. Hiertoe heeft de gemeente het bestaande Platform Langer Zelfstandig Wonen waar diverse partijen uit de stad bijeenkomen om kennis uit te wisselen hervormd naar een meer actiegericht Platform. Het nu op te zetten Kennisplatform heeft als doel om de stem van Leidse senioren op te halen en te laten horen, door middel van onderzoek, om waarde toe te voegen aan het onderzoeksveld van Leiden door uitwisseling en bundeling te faciliteren.Video project Langer thuis wonen

Een van de projecten vanuit het Kennisplatform is een actie onderzoek naar participatie van senioren in Leiden bij wijkgerichte verbeteringen.

Samen met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en met ondersteuning van de Bromet Film School, zijn in de Leidse wijk Tuinstad-Staalwijk opnames gemaakt over het thema ‘Langer blijven wonen in de eigen omgeving’. Dit heeft geresulteerd in 6 filmpjes. Hiernaast leverde een focusgroep nog een aantal verbeterpunten op voor een seniorvriendelijke omgeving. Deze punten zijn besproken met de gemeente en stakeholders, zoals woningcorporaties, de doorstroommakelaar, de welzijnsorganisatie, wijkvereniging, Transmuralis en Alzheimer Nederland.

Voor meer informatie; Lees verder