Stevenshof Vitaal: doelgericht naar een sociaal en gezonde wijk

Het project “Stevenshof Vitaal: doelgericht naar een sociaal en gezonde wijk” richt zich op de gedeelde ambitie dat inwoners zich gezond, sociaal en vitaal thuis en in de wijk wonen en mee kunnen doen. Met Stevenshof Vitaal zetten inwoners en professionals in Stevenshof samen in voor een gezonde en sociale wijk. Een wijk waar iedereen – jong en oud – mee kan doen. Stevenshof Vitaal is ontwikkeld eind 2018 en de betrokken organisaties en inwoners willen nu vervolgstappen zetten om Stevenshof Vitaal verder te borgen: doelen benoemen, uitvoeren en monitoren. We kijken daarbij naar vragen als welke behoeften inwoners hebben ten aanzien van gezond en sociaal kunnen leven en wonen, en hoe professionals kunnen samenwerken met inwoners om hieraan bij te dragen?