Samen vallen voorbij

Valongevallen zijn in Nederland de grootste oorzaak van letsel bij thuiswonende ouderen. Het brengt hoge medische kosten met zich mee en een val heeft vaak een negatieve invloed op de zelfredzaamheid, activiteit en het mentaal en sociaal welbevinden. Om valongevallen te verminderen wordt aanbevolen om valpreventie multifactorieel te organiseren. In 2022 is samen met zorg- en welzijnsprofessionals en senioren uit Hazerswoude-Rijndijk een inventarisatie gemaakt over hoe valpreventie er in de wijk uit zou moeten zien. Op basis van deze verkenning is in januari 2023 – als onderdeel van Werkplaats Sociaal Domein - het project ‘Samen vallen voorbij’ gestart. Dit is een samenwerking van het Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van de Hogeschool Leiden, zorg- en welzijnsprofessionals, de gemeente, senioren en vrijwilligers uit de regio Alphen aan den Rijn. Het doel is om samen te werken aan een duurzame multifactoriële aanpak van valpreventie in Hazerswoude-Rijndijk. Gestart wordt met bewustwording van senioren rondom vallen en het neerzetten van een werkende routekaart.