Inclusief samenwerken in de stad

Het project “Inclusief samenwerken in de stad” richt zich op gemeenten die op diverse niveaus actief werken aan de vraag wat zij kunnen en moeten doen met de positie van gemarginaliseerde doelgroepen, en hoe uitsluiting te voorkomen. In de samenleving zijn er veel groepen die het risico op uitsluiting lopen, zoals woonwageninwoners, mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond, vluchtelingen, de LHBTI-gemeenschap, dak- en thuislozen, en sekswerkers. Het hoort deels bij de grootstedelijke uitdagingen waar een gemeente als Den Haag zich voor geplaatst ziet. In de eerste twee jaar start een project rondom de positie van sekswerkers, waarbij we aan de slag gaan met gezamenlijk zoeken van oplossingsrichtingen met bijbehorende innovatieve sociale tools die gericht zijn op het tegengaan van uitsluiting en verbetering van de arbeids- en maatschappelijke positie.


Sekswerkers zijn ondernemers. Ze beoefenen een legaal beroep, betalen belasting en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Toch krijgen sekswerkers in Nederland niet dezelfde behandeling als andere ondernemers. En dat leidt tot uitsluiting. De Haagse Hogeschool wil daar samen met sekswerkers en andere belanghebbenden verandering in brengen binnen het thema Sociaal en inclusief met het project ‘Inclusief samenwerken in de stad’. Tijdens de startbijeenkomst barstensvol ideeën, namen zij samen de aftrap voor dit project met een looptijd van vier jaar.

Ideeën over hoe het beter kan zijn er genoeg. En de hardop uitgesproken wens om samen positieve impact te maken op het leven van sekswerkers is duidelijk. De aanwezigen - sekswerkers, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, beleidsmedewerkers van de VNG en gemeenten, welzijnsorganisaties, studenten, docenten, onderzoekers, lectoren, opleidingsmanager en voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool – zijn het met elkaar eens. Het is tijd voor verandering.

Uitsluiting
De positie van sekswerkers anno 2023 is ronduit slecht te noemen. Sekswerkers kunnen bijvoorbeeld niet zoals andere ondernemers een zakelijke bankrekening openen of een hypotheek afsluiten. Zelfs het huren van een bedrijfspand kan lastig zijn. Banken vermoeden witwassen van geld, verhuurders van panden verwachten overlast en vrezen als seks-exploitant te worden gezien. Daarnaast heeft de branche te maken met een negatief imago van geweld, uitbuiting en criminaliteit. Tel daarbij op het maatschappelijke aanzien van het beroep en je kunt je voorstellen dat uitsluiting van sekswerkers eerder regel dan uitzondering is.

Samen
Samenwerken - co-creatie - is het sleutelwoord bij de zoektocht naar oplossingen die de maatschappelijke en arbeidspositie van sekswerkers moet verbeteren. Samenwerken staat dan ook centraal in de aanpak van het project. Staatssecretaris Eric van der Burg: “We moeten blijven samenwerken om de positie van sekswerkers te verbeteren en uitsluiting en stigmatisering tegen te gaan. Dit project kan daar een ongelooflijke bijdrage aan leveren.”

Opleiding
Een rondje ideeën delen leverde al een mooie voorzet op voor uitwerking binnen het project. Een snuffelstage bijvoorbeeld voor politici en ambtenaren om meer zicht te krijgen op de problemen waar sekswerkers in de praktijk tegenaan lopen. Of het oprichten van een vakbond voor sekswerkers naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland. En wat dacht je van een opleiding tot sekswerker?

Landelijk
Jan-Martijn Knip en Justine le Clercq, docenten Social Work, coördineren het project. “We maken ons sterk voor de positie van sekswerkers in heel Nederland”, benadrukt Justine. Als voorbeeld noemt ze de vraag van een sekswerker in Leeuwarden. “Deze ondernemer kreeg onlangs een vergunning voor 46 ramen. ‘Hoe ga ik in hemelsnaam een bedrijf opzetten waar het veilig is, zonder criminelen en pooiers?’ vroeg zij zich af. Wij helpen haar verder. Bijvoorbeeld door contact te leggen met partijen als de gemeente en politie.”

Inspiratie
Ter inspiratie vertelde Mischa Tydeman, actieonderzoeker, over de foto-expositie Reimagining Sex Work die ze samen met fotografen, onderzoekers en sekwerkers maakte. “In de media zien we nu vaak eenzelfde soort stereotype foto’s terugkomen bij artikelen over sekswerk. Bijvoorbeeld van een schaars geklede verdrietig ogende vrouw. Deze stereotypering draagt bij aan het stigma en doet sekswerkers ernstig geweld aan.” Uit gesprekken met journalisten bleek dat zij maar een beperkt aantal foto’s in hun beeldbank hebben. “Daar hebben we verandering in gebracht door een gevarieerd en eerlijk beeld van sekwerkers vast te leggen.” De foto’s zijn inmiddels opgenomen in de beeldbank van verschillende media.

Andere groepen
Sekswerkers zijn overigens niet de enige groep die risico op uitsluiting loopt. Ook bijvoorbeeld vluchtelingen, dak- en thuislozen, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap kunnen niet volledig deelnemen aan de samenleving. “Als we tijdens dit project duidelijke verbetering in de positie van sekswerkers zien, dan gaan we ook andere doelgroepen bij dit project betrekken’, laat Justine weten.

Projecten
Zie jij kansen om de positie van sekswerkers te verbeteren? Denk en doe mee met dit project! Dat kan op veel manieren.

  1. Heb je een idee voor een project? Laat het weten. Je kunt als individu of namens een organisatie een project indienen.
  2. Heb je kennis en ervaring die een bijdrage kan leveren aan een betere positie voor sekswerkers? Sluit je aan bij de expertgroep.
  3. Wil je een bijdrage leveren aan een of meer projecten? Meld je dan aan voor een werkgroep (op persoonlijke titel of vanuit een organisatie).
  4. Denk je graag mee over de haalbaarheid van ideeën of oplossingen? Meld je aan voor de klankbordgroep om feedback te geven op ideeën.
  5. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over dit project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.
  6. Wil je je als organisatie voor de duur van het project inzetten? We gaan graag met je in gesprek om samenwerking te verkennen.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op via: j.leclercq@hhs.nl / j.m.knip@hhs.nl.

Samenwerking
Het project ’Inclusief samenwerken in de stad’ valt onder het thema Sociaal en inclusief. Naast docenten en studenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool, zijn ook het kennis- en expertisecentrum sekswerk en mensenhandel (SHOP), de gemeente Den Haag en de VNG actief bij het project betrokken. De dagelijkse leiding van het project ligt in handen van Jan-Martijn Knip en Justine le Clercq. Zij betrekken studenten Social Work volop bij het project.

Meer weten?

  • Meer weten over de achtergronden van het project en de rol van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden? Lees het Startdocument Inclusief samenwerken
  • Benieuwd naar de fototentoonstelling? Helaas niet meer te zien bij De Haagse maar binnenkort (april 2023) wel te bezichtigen in de openbaar toegankelijke ruimte van het ministerie van Justitie en Veiligheid.