Nieuws

Goede klik tussen sociaal werkers en huisartsen in opleiding tijdens Learning Community

Sociaal werkers en huisartsen in opleiding wisten elkaar snel te vinden tijdens hun eerste ontmoeting in de Learning Community deze maand. Dat bleek al tijdens de kennismaking waarbij ze aan de hand van een aantal pakkende casuïstiek in gemengde groepjes met elkaar discussieerden.

Valpreventie aan de Vrouwen van Nu Koudekerk

Maandag 6 februari hebben Djim Kromhout (fysiotherapeut en onderzoeker Hogeschool Leiden) en Arlette Hesselink (onderzoeker Hogeschool Leiden) in het kader van het project ‘Samen Vallen Voorbij’ een presentatie gegeven over valpreventie aan de Vrouwen van Nu Koudekerk aan de Rijn / Hazerswoude Rijndijk.

Project ‘Inclusief samenwerken in de stad’ is gestart

Sekswerkers zijn ondernemers. Ze beoefenen een legaal beroep, betalen belasting en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Toch krijgen sekswerkers in Nederland niet dezelfde behandeling als andere ondernemers. En dat leidt tot uitsluiting. De Haagse Hogeschool wil daar samen met sekswerkers en andere belanghebbenden verandering in brengen binnen het thema Sociaal en inclusief met het project ‘Inclusief samenwerken in de stad’.

Stress-sensitief werken voor de Leergemeenschap Katwijk

Afgelopen maandag 16 januari vond de workshop stress-sensitief werken plaats op basisschool IKC De Duinroos in Katwijk.

Welzijn op Recept: Treffende eyeopener voor studenten Learning Community

Op 13 december volgden derdejaars sociaal werk studenten van de Learning Community van het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap de workshop ‘Welzijn op Recept’. Deze workshop werd verzorgd door Jan Joost Meijs ,voorzitter van dit landelijke kennisnetwerk.

Verslag van het zesde leeratelier Positieve Gezondheid

Op donderdag 17 november vond het zesde Leeratelier Positieve Gezondheid plaats. Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een samenwerking tussen de Alliantie Positieve Gezondheid en de Werkplaats Sociaal Domein. Het was een waar genoegen dat we elkaar ditmaal persoonlijk konden ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst op Hogeschool Leiden.

Leerwerkgemeenschap bij het Breed Katwijks Armoede Overleg

Op woensdag 30 november 2022 heeft het Breed Katwijks Armoede Overleg plaatsgevonden in het gemeentehuis van Katwijk. Ook de leerwerkgemeenschap was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een mentimeter zorgde ervoor dat de gesprekken van de avond draaiende werden gehouden. Om zo de schaamte die mensen weerhoudt om tijdig hulp te zoeken, en op welke outreachende wijze de kwetsbare mensen bereikt kunnen worden te bespreken.

Leerwerkgemeenschap organiseert een Sinterklaas Bingo

Ook dit jaar wilde de leerwerkgemeenschap gezinnen die het financieel moeilijk hebben een feestelijk moment bieden tijdens Sinterklaas om even niet aan hun (geld)zorgen te hoeven denken. Op dinsdag 29 november waren de gezinnen uitgenodigd bij buurthuis Stappers om mee te doen met De Sinterklaasbingo!

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond vraagt om een structurele aanpak

Op donderdag 20 oktober vond in de Social Hub The Hague de inspiratiebijeenkomst ‘Armoede en bestaansonzekerheid onder ouderen met een migratieachtergrond’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd van een verkenning onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum.

Geslaagd Eindsymposium WSD Den Haag en Leiden

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede, de integrale aanpak van multiproblematiek, en langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook docent-onderzoekers, studenten, professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Nieuws Archief