Nieuws

Ouder worden in stadsdeel Scheveningen

Als onderdeel van het werkplaatsproject de Kracht van Haags Ontmoeten, hebben op dinsdag 20 april 2021 studenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool bij Welzijn Scheveningen een presentatie verzorgd over de uitkomsten van hun project ‘Kijken naar mensen’. Het is belangrijk dat betrokkenen…

GGZ bijscholing voor BuZz-medewerkers

Op 25 maart 2021 konden docenten Helga Oranje en Wiep Staal met drie studenten van de opleiding social work (Hogeschool Leiden) en een ervaringsdeskundige van Lumen, een bijscholing geven aan de medewerkers van de nieuwe welzijnsorganisatie BuZz in Leiden. Zij hadden bij de Werkplaats Sociaal Domein…

Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!

Het Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!' vond plaats op donderdag 25 maart 2021. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden dit eerste leeratelier Positieve Gezondheid.

Landelijke symposium Werkplaatsen 'Op afstand nabij'

Op donderdag 18 maart 2021 vond het symposium ‘Op afstand nabij’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein stond dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?

Ouderen Den Haag tevreden over hun stad

De resultaten van de monitor Den Haag Seniorvriendelijke Stad zijn op 29 januari 2021 aan wethouder Kavita Parbhudayal en algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leonard Geluk aangeboden.

Leernetwerkbijeenkomst Wijzer in de wijk

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden heeft eind januari 2021 een leernetwerkbijeenkomst georganiseerd voor de projectgroep van Wijzer in de Wijk met het thema: Hoe betrekken we bewoners juist nu met alle coronamaatregelen en later in 2021?

Inspiratiesessie over armoede met vierdejaarsstudenten social work

Sinds september 2020 werkt de Werkplaats samen met de leergemeenschap van het vierde jaar social work van het profiel Welzijn en Maatschappelijk Werk, Hogeschool Leiden. Op 12 januari vond er een inspiratiesessie ‘aanpak armoede’ plaats in samenwerking met Welzijnskwartier Katwijk.

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Woensdag 9 december 2020 vond er een bijeenkomst plaats waarin Hbo studenten Social Work studenten en Mbo studenten hun eerste bevindingen presenteerden over gesprekken met ggz clienten over hun positieve gezondheid.

Training Signaleren Niet Pluis gevoel erkent als effectieve interventie

De training Signaleren Niet Pluis richt zich op vroegsignalering van psychosociale problemen bij thuiswonende ouderen door vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag/ Leiden is in 2017 gevraagd door GGDHM, om het door hen ontwikkelde pakket Signaleren niet Pluis(SNP),…

Publicatie boek 'Participatie van ouderen in Den Haag'

In het kader van de eerste projectperiode Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is in juli 2020 het boek “Participatie van ouderen in Den Haag - Kennis, ervaringen en praktische handreikingen” verschenen.