Nieuws

Nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief vanaf 2023

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.

Uitnodiging Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Op donderdag 29 september organiseert Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden een symposium. Lees hier meer en meld je aan!

Fijne afsluiting Learning Community stagiairs social work en huisartsen i.o.

Afgelopen maand was er een fijne afsluiting van de ontmoetingen tussen derdejaars studenten social work die in de wijk stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. In vier ontmoetingen leerden de professionals in spé via verschillende activiteiten elkaars beroep beter kennen en hoe zij elkaar straks in het werkveld makkelijker kunnen vinden.

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Rapport Armoede onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond

Op donderdag 20 oktober organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden een inspiratiebijeenkomst.

Leeratelier over de aanpak van langdurige en verborgen schulden

Op dinsdag 7 juni heeft op de Hogeschool Leiden een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over handelingsverlegenheid bij professionals in het contact met mensen die zich al langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken.

Vroeg, snel en passend: toegang tot hulp en ondersteuning in Voorschoten

‘Het gaat erom dat je snel de juiste en passende hulp kunt inzetten. Dat betekent niet per se lichte hulp.’ Veel gemeenten werken aan een duurzame verbetering van de toegang tot het sociaal domein. Zo ook de gemeente Voorschoten. We spreken erover met Bas Verschoor (beleidsmedewerker jeugd gemeente Voorschoten), Marian van Ommeren (beleidsmedewerker preventie gemeente Voorschoten) en Yvonne van Balen (directeur-bestuurder Voorschoten voor Elkaar).

De Ontmoetingskerk en De Dorpskerk helpen mensen die écht in nood zijn

Op maandag 9 mei was de leerwerkgemeenschap armoede uitgenodigd in de Ontmoetingskerk. Tijdens een informatieve avond werd verteld hoe de kerk zich samen met de Dorpskerk inzetten om mensen met (financiële)vraagstukken te ondersteunen. De kerken werken samen met veel organisaties en andere initiatieven om de hulp mogelijk te maken. Grip op de Knip is zo’n samenwerkingspartner, en ook zij waren deze avond aanwezig om te vertellen hoe mensen met geldzorgen worden ondersteund.

Leerwerkgemeenschap zet zich in voor kinderen uit arme gezinnen tijdens Koningsdag

Na een zeer geslaagd Sinterklaasfeest afgelopen december, wilde leerwerkgemeenschap De Koestal ook nú iets doen voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen. Wederom werd het een onvergetelijke actie!

Leerwerkgemeenschap De Koestal krijgt podium tijdens het Maatschappelijk Voorveld Congres Katwijk

Dinsdag 19 april jl. vond het Maatschappelijk Middenveld Congres plaats in TriPodia Katwijk. Een avond die in het teken stond van elkaar ontmoeten, om elkaar vervolgens weten te vinden voor het welbevinden van de inwoner van de gemeente Katwijk. Er stonden twee thema’s op de agenda: het opgroeien en ontwikkelen van de jeugd en het voorkomen van armoede. De leerwerkgemeenschap De Koestal kreeg deze avond ook een ‘podium’. Dit bood een mooie manier om te vertellen wat de leerwerkgemeenschap binnen een kort tijdbestek samen heeft gerealiseerd. Ook was dit congres dé plek om de leerwerkgemeenschap meer bekendheid te geven, als plek waar je elkaar kunt vinden en om de aanwezigen te inspireren: de leergemeenschap als samenwerkingsvorm op diverse thema’s .

Eerste netwerkbijeenkomst Leeratelier Maatwerk en Regie: Ethische kwesties in de dagelijkse praktijk

Op 31 maart vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats van Leeratelier Maatwerk en Regie met 52 professionals uit Den Haag. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein en Leren en Ontwikkelen gemeente Den Haag. Het thema van de bijeenkomst was ‘Ethische kwesties in de dagelijkse praktijk’.

Nieuws Archief