Sociaal en inclusief

Inclusie gaat over het aangaan van verbindingen in wijken tussen inwoners onderling, waaronder groepen van ervaringsdeskundigen daarin bijgestaan door professionals. Waar we spreken over inwoners, kunnen we ook breder kijken naar gemarginaliseerde groepen in de maatschappij en hen een actieve stem geven en betrekken bij besluitvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.