Positieve Gezondheid in de regio

Het project “Positieve Gezondheid” richt zich op een brede blik op gezondheid creëren bij inwoners en professionals in de regio Zuid-Holland Noord. Samen met de Alliantie Positieve Gezondheid willen we op verschillende niveaus (nano, micro, meso en macro) werken vanuit Positieve Gezondheid zodat inwoners de regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk kunnen nemen. We kijken daarbij naar vragen als bereiken we de juiste inwoners, en in hoeverre kunnen professionals, beleidsmakers en bestuurders bijdragen en in co-creatie met inwoners samenwerken aan de gedachtegoed van Positieve Gezondheid.