Aanpak vraagverlegenheid

Gezien de ontwikkelingen in de zorg, is te verwachten dat in toenemende mate een beroep gedaan zal worden op buren, familie en vrienden. Echter, met alle nadruk op ‘zelfredzaamheid’ van de burger in het kader van langer thuis wonen, signaleren ouderenadviseurs van welzijnsorganisatie Stichting Radius in de gemeente Oegstgeest dat zij vaak te maken hebben met ‘vraagverlegenheid’ van ouderen. De ouderenadviseurs constateren dat thuiswonende ouderen meerdere drempels ervaren om hulp te vragen, terwijl deze hulp vanuit professioneel perspectief wel hoognodig is. 

Het doel van dit project is bewustwording creëren en een verbeterde aanpak van vraagverlegenheid bij ouderen. We willen het taboe op hulp vragen of geven daarmee bespreekbaar maken. In co-creatie met Radius Welzijn gaan we ‘best practices’ verzamelen om vraagverlegenheid te signaleren en te doorbreken. Daarnaast zullen we actieonderzoek doen naar op welke wijze de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en ook organisaties ondersteund kunnen worden zodat de bewustwording/kennis om vraagverlegenheid te signaleren en doorverwijzen verbeterd?