Schuldhulpverlening Kwadraad

Samen met Kwadraad is onderzoek gedaan naar de praktijk en effectiviteit van online hulpverlening bij schulden. Het onderzoek is verdeeld in 3 fasen. In de eerste fase is onderzoek gedaan naar in hoeverre online hulpverlening afdoende is bij de stress-sensitieve aanpak van schuldenproblematiek en of face-to-face contact essentieel is bij deze aanpak.

In de tweede fase wordt het onderzoek voortgezet door een antwoord te geven op de vraag aan welke criteria zowel cliënt als professional moeten voldoen voor een succesvol online hulpverleningstraject. Er wordt onderzocht wat de werkzame elementen zijn en welke digitale vaardigheden en praktische benodigdheden voorwaardelijk zijn voor een succesvol online hulpverleningstraject. De sociaal werkers hebben behoefte aan handvatten om de knelpunten die ervaren worden bij online schuldhulpverlening aan te pakken.

De derde fase van het onderzoek zal aansluiten bij de resultaten van de tweede fase en zal zich (mogelijk) richten op de vraag hoe werkgevers beter werknemers kunnen ondersteunen in de digitale werkzaamheden.

De resultaten van dit onderzoek zijn via kennisdeling met verschillende betrokkenen en belanghebbenden gedeeld worden om te leren van elkaars ervaring en expertise.

Klik hier voor de Factsheet onderzoek online schuldhulpverlening Kwadraad fase 1.