Verbinding tussen gezondheid en sociaal domein

Er is toenemende aandacht voor interprofessioneel leren en samenwerken tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg. Dit vraagt om een gemeenschappelijk visie en een wijkgerichte aanpak. De centrale leervraag is: hoe kan de samenwerking tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein (verder) verbeterd worden?