Leeratelier Positieve Gezondheid: Werken aan Veerkracht

Tijdens het leeratlier van 20 april, sprak Maja Ročak, lector Sociale Veerkracht bij Sociale Studies aan Fontys Hogeschool over het begrip 'sociale veerkracht'. Wat is ' sociale veerkracht' nu precies en hoe gaan we ermee om. “Sociale veerkracht is een begrip dat overal klinkt, onder meer in beleid, interventies, onderzoek en literatuur.

‘Het is niet rechtvaardig om van iedereen evenveel veerkracht te verwachten’. De term veerkracht is ‘in’, ook in het domein van zorg en welzijn. Het gaat over het omgaan met tegenslagen en het inschakelen van hulpbronnen. Maar hoe kun je als professional de veerkracht van mensen vergroten? Onder meer door op individueel niveau ‘het andere gesprek’ aan te gaan en op collectief niveau mensen in een wijk te verbinden, zo klonk het op 20 april tijdens het zevende Leeratelier Positieve Gezondheid.

"Veerkracht is een ‘sticky concept’, was Ročak van mening. Het blijft plakken, iedereen wil er iets mee. Zo vormt het een brug naar andere professionals en naar beleid. Datzelfde zie je bij Positieve Gezondheid. Ook dat kun je als brug gebruiken om mooie dingen te bereiken.”

Aansluitend op de inspirerende presentatie van Maja Ročak gingen de deelnemers aan het Leeratelier in break-outsessies uiteen om het thema veerkracht verder uit te diepen en voorbeelden te delen met elkaar.

Hiernaast een weergave van items die naar voren kwamen in de gesprekken.


Wil je de presentatie van Maja nog een keer teruglezen bekijk deze dan hier.

Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst.