Het project Samen Vallen Voorbij en het Wijksamenwerkingsverband Rijnoevers

Met het project Samen Vallen Voorbij hebben we op 13 april een actieve bijdrage geleverd bij de eerste grote bijeenkomst georganiseerd door het Wijk Samenwerkingsverband (WSV) Rijnoevers. Het WSV Rijnoevers is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners uit Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Er waren ongeveer 35 professionals aanwezig. Het doel van de avond was om elkaar beter te leren kennen. Dit werd gedaan aan de hand van verschillende spelvromen in verschillende thema’s: gezond bewegen, valpreventie, slapen en gezond eten. Het onderdeel valpreventie werd georganiseerd door Djim Kromhout (fysiotherapeut en onderzoeker), Arlette Hesselink (senior onderzoeker) en twee studenten van de bachelor fysiotherapie van Hogeschool Leiden. Door middel van quizvragen hebben ze de deelnemers bewust gemaakt van het belang van valpreventie en de activiteiten van het project Samen vallen voorbij. De deelnemers hebben input geleverd over de kansen die zij zagen en (hun kennis over) de samenwerking met welzijn in de wijk.