Leerwerkgemeenschap organiseert sinterklaasfeest voor gezinnen die in armoede leven

‘Even ontstressen van de zorgen die financiële armoede met zich meebrengt’Woensdag 2 december 2021 is het sinterklaasfeest gevierd bij het Vakcollege Rijnmond in Katwijk. In de kooklokalen hebben de gezinnen heerlijke speculaastaart gebakken. Het was een gezellige middag met muziek en uiteraard met de pieten.

De leerwerkwerkgemeenschap (LWG) streeft ernaar om in een vroeg stadium de gezinnen die het financieel moeilijk hebben in beeld te krijgen. Deze gezinnen ervaren veel stress want armoede brengt zorgen met zich mee op financieel gebied maar vaak ook op andere levensgebieden. Een ervaringsdeskundige vertelde dat de maand december voor veel mensen een feestmaand is, maar voor deze gezinnen geeft deze dure periode veel stress. Het niet hebben van de middelen is een moeilijkheid. Binnen deze gezinnen kampen de ouders daardoor vaak met het gevoel dat ze tekortschieten bij hun kinderen.

Wanneer je de gezinnen vraagt waar ze blij van worden dan zeggen ze vaak: “Ach ik hoef niks, als de kinderen maar gelukkig zijn”.

Zo is de LWG op het idee gekomen om een sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen én hun ouders. Een gezellige middag waar de gezinnen samen het leuk hebben en even niet aan hun zorgenhoeven te denken.

De betrokkenheid bij dit feest was groot. Iedere LWG-deelnemer had zijn/ haar eigen bijdrage; van persoonlijk uitnodigen van deelnemers tot helpen op de dag zelf of het maken van een draaiboek. De inzet van de 4e jaars stagiair van social work, profiel Welzijn & Maatschappelijk Werk was hierbij onmisbaar. Het feest is gevierd bij Vakcollege Rijnmond. Daar zijn de kooklokalen beschikbaar gesteld. Ook is er gezorgd voor de bakproducten én er was hulp van de leerlingen en leerkrachten. Een sinterklaasfeest zonder pieten is natuurlijk niet compleet, dus waren we blij met de hulp van de vrijwilligers van Koestal4Kids.

Het werd een gezellige middag met ruim 6 gezinnen met in totaal zo'n 15 kinderen. Voor veel van hen begon de binnenkomst gespannen, maar naar mate de tijd vorderde ontspanden zij steeds meer. Er werd gelachen, er was een kind dat nu eindelijk zélf vriendjes mee kon nemen naar iets leuks, er werd fanatiek gebakken, en na afloop waren er veel dankbare reacties.

Kortom, een topmiddag met veel blije gezichten!

Dit experiment heeft bijgedragen aan het zicht krijgen op gezinnen die in armoede leven. Ook is de drempel voor deze gezinnen lager geworden om in de toekomst nog eens mee te doen en/of andere gezinnen, die wellicht minder zichtbaar in armoede leven, mee te nemen. Het taboe op armoede is nog niet doorbroken, maar een eerste stap om in de zichtbaarheid te treden is door deze gezinnen genomen.