Inspirerende wijkwandeling door De Koestal in Katwijk

Op maandag 13 september heeft de tweede ontmoeting van de leerwerkgemeenschap van de Werkplaats Sociaal Domein plaatsgevonden. Om met én van elkaar te leren hoe armoede eerder gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt kan worden, is het van belang aandacht en tijd te besteden aan het elkaar goed leren kennen. Hier hoort ook het leren kennen van de wijk bij; daar waar de mensen wonen die hulp goed kunnen gebruiken bij hun financiële situatie.

Nadat iedereen welkom werd geheten door de directeur van Vakcollege Rijnmond — waar dit keer de leerwerkgemeenschap elkaar ontmoette — startte de wijkwandeling. Tijdens de wandeling werden er gesprekken gevoerd tussen de verschillende deelnemers en bij een aantal punten werd de groep geïnformeerd. Zo vertelden de mensen van De Ontmoetingskerk over de manier waarop zij signaleren dat iemand financieel geholpen moet worden. De ouderlingen gaan bij mensen thuis op bezoek. De signalen die zij daar opvangen worden gemeld bij de diaconie, waar vervolgens bekeken wordt of de kerk kan helpen. Een mooi vangnet voor mensen die in een onverwachte situatie terecht komen, moeten wachten op regelingen, aanvragen hebben gedaan waar tijd over heen gaat etc.

We bezochten ook De Voorraadkast. Daar werden wij bijgepraat over hoe De Voorraadkast mensen helpt aan een gevulde boodschappentas. De initiatiefneemster zei dat ze hoopt dat haar Voorraadkast overbodig wordt en de gemeente ‘de zorg’ heeft overgenomen als zij 65 wordt.

Na de wandeling heeft de leerwerkgemeenschap afgesproken om de volgende keer concrete acties te bespreken die meteen uitvoerbaar zijn en bijdragen aan “het doen”: ‘het ontstressen van financieel kwetsbare mensen’.

De 4e jaarsstudent die nu stage loopt bij Welzijnskwartier neemt ook deel aan de leerwerkgemeenschap en start binnenkort met haar onderzoek voor Beroepsproduct II. Zij zal zich richten op het signaleren van armoede onder jongeren. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere Vakcollege Rijnmond. De inzichten die hieruit verkregen worden, worden gebruikt om via jongeren, gezinnen eerder te bereiken en hen in vroeg stadium te helpen. Er wordt nu te vaak geconstateerd dat mensen hulpzoeken wanneer het te laat is. De leerwerkgemeenschap denkt dan ook na over het doorbreken van het taboe dat nu gevoeld wordt, zodat mensen eerder over hun financiële situatie durven te praten.