Een goed begin… Is het halve werk voor mede - eigenaarschap van ouderen en mantelzorgers

De jarenlange samenwerking tussen Saffier en het lectoraat Urban Ageing heeft geresulteerd in de start van een nieuw gezamenlijk project. Op locatie van Saffier Mechropa, Scheveningen op 7 maart vierden zij samen de officiële start van het onderzoeksproject: Mede-eigenaarschap van ouderen en hun mantelzorgers.

In dit project gaan meerdere programma - en projectmanagers of teammanagers van Saffier samen met docent - onderzoekers van het lectoraat samen met ouderen en hun mantelzorgers onderzoeken hoe Saffier het mede - eigenaarschap van ouderen en mantelzorgers goed en stevig kan faciliteren. Juist ouderen en hun mantelzorg gaan tijdens dit project meedenken en meedoen van om samen te zorgen voor producten en dienstenaanbod welke niet alleen echt aansluit op de wensen en behoeften van de ouderen en mantelzorgers welke ‘thuiswonen’ bij Saffier, maar ook zal gekeken worden naar hoe zij daar zelf en samen een rol in kunnen spelen. Dit vanuit de gedachte van het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Dit zijn actuele thema’s binnen de praktijk van Saffier, bijvoorbeeld op de locaties van Huize Royal en WoonZorgPark Loosduinen.

Van rechts naar Links: Gaby Weij – Projectcoördinatie Werkplaats Sociaal Domein overkoepelend (verbinding en ondersteuning), Quincey Ruis – Senior Projectmanager: herontwikkeling zorg en vastgoed voor ouderen, Corrina van der Kooij – Teammanager Loosduinen & Projectleider wijkzorg, Marion van der Horst – Teammanager Wijkzorg & Projectleider woon-zorg concept Loosduinen, Brigitte van Leiden – Teammanager Huize Royal & Rustique: advies aan projectgroep, Janne Buijs – Domeinmanager Veilig Wonen Thuis, (Niet op de foto) Natascha van Eijck – Teammanager Maison Gaspard de Coligny: advies aan projectgroep.