Leeratelier Armoede: Vraag jij ernaar? En wat doe je dan?

Op donderdag 3 juni heeft een leeratelier met 30 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De online bijeenkomst ging over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in de regio Leiden & Den Haag. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over vroegsignalering.

Niet onbelangrijk, want het onderwerp staat volop in de aandacht bij gemeenten en het werkveld. Hoe maak je contact op het moment dat een signaal is binnengekomen? Hoe om te gaan met handelingsverlegenheid bij hulpverleners? Wat zijn good practices en wat juist niet? En is er genoeg aandacht voor de doelgroep GGz of het kind in het gezin?

Het leeratelier begon met een interview met ervaringsdeskundige Lineke Smit. Haar pleidooi om mensen in de schulden vooral als volwaardige partners in de samenwerking te beschouwen maakte veel indruk.

Onderzoeker Ben Boksebeld van Saxion Hogeschool sprak vervolgens over het project SIBA (Signaleren, Bespreken en Aanpakken van Armoede). De Werkplaatsen Sociaal Domein Utrecht, Twente en Nijmegen ontwikkelen gezamenlijk een werkwijze voor vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen.

Ben Boksebeld pleitte o.a. voor meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergrond zoals ervaringskennis, vrijwilligers en beroepskrachten om de sluier van schaamte over armoede weg te nemen.

Tenslotte was er ruimte voor korte pitches over projecten binnen en buiten de Werkplaats. Boris Stil van Kwadraad pitchte over het onderzoek naar de ervaringen met online/blended schuldhulpverlening. Margreet Adam van Welzijnskwartier Katwijk sprak over de pilot wijkgericht werken in het signaleren van armoede. Camilla Jaspers van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap hield een gepassioneerd betoog over de extra stress die armoede meebrengt voor mensen met een GGz-achtergrond. En tenslotte sprak Regilio Sabajo van het Schuldenlab070 over de noodzaak van een eigen aanpak voor de jongerendoelgroep.

Geïnspireerd gingen de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over het signaleren van armoede én ook om elkaar beter te leren kennen. In het leeratelier kunnen professionals, ambtenaren, docenten, studenten, onderzoekers, en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen met elkaar delen. Dat is zeker gelukt!

Lees het verslag voor een uitgebreidere samenvatting van het leeratelier en de powerpointsheets. Op 28 oktober zal een vervolg leeratelier plaatsvinden. Voor meer informatie: Ronald Schurer (schurer.r@hsleiden.nl)