Archief

Betere vindbaarheid van Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag met nieuwe website

Via het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag is ook in 2022 weer veel kennis gedeeld en vermeerderd over thema’s aangaande prettig leven van ouderen in Den Haag.

Stress-sensitief werken voor de Leergemeenschap Katwijk

Afgelopen maandag 16 januari vond de workshop stress-sensitief werken plaats op basisschool IKC De Duinroos in Katwijk.

Welzijn op Recept: Treffende eyeopener voor studenten Learning Community

Op 13 december volgden derdejaars sociaal werk studenten van de Learning Community van het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap de workshop ‘Welzijn op Recept’. Deze workshop werd verzorgd door Jan Joost Meijs ,voorzitter van dit landelijke kennisnetwerk.

Verslag van het zesde leeratelier Positieve Gezondheid

Op donderdag 17 november vond het zesde Leeratelier Positieve Gezondheid plaats. Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een samenwerking tussen de Alliantie Positieve Gezondheid en de Werkplaats Sociaal Domein. Het was een waar genoegen dat we elkaar ditmaal persoonlijk konden ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst op Hogeschool Leiden.

Leerwerkgemeenschap bij het Breed Katwijks Armoede Overleg

Op woensdag 30 november 2022 heeft het Breed Katwijks Armoede Overleg plaatsgevonden in het gemeentehuis van Katwijk. Ook de leerwerkgemeenschap was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een mentimeter zorgde ervoor dat de gesprekken van de avond draaiende werden gehouden. Om zo de schaamte die mensen weerhoudt om tijdig hulp te zoeken, en op welke outreachende wijze de kwetsbare mensen bereikt kunnen worden te bespreken.

Leerwerkgemeenschap organiseert een Sinterklaas Bingo

Ook dit jaar wilde de leerwerkgemeenschap gezinnen die het financieel moeilijk hebben een feestelijk moment bieden tijdens Sinterklaas om even niet aan hun (geld)zorgen te hoeven denken. Op dinsdag 29 november waren de gezinnen uitgenodigd bij buurthuis Stappers om mee te doen met De Sinterklaasbingo!

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond vraagt om een structurele aanpak

Op donderdag 20 oktober vond in de Social Hub The Hague de inspiratiebijeenkomst ‘Armoede en bestaansonzekerheid onder ouderen met een migratieachtergrond’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen gepresenteerd van een verkenning onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum.

Geslaagd Eindsymposium WSD Den Haag en Leiden

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede, de integrale aanpak van multiproblematiek, en langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook docent-onderzoekers, studenten, professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief vanaf 2023

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode. De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat.

Fijne afsluiting Learning Community stagiairs social work en huisartsen i.o.

Afgelopen maand was er een fijne afsluiting van de ontmoetingen tussen derdejaars studenten social work die in de wijk stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. In vier ontmoetingen leerden de professionals in spé via verschillende activiteiten elkaars beroep beter kennen en hoe zij elkaar straks in het werkveld makkelijker kunnen vinden.

Leeratelier over de aanpak van langdurige en verborgen schulden

Op dinsdag 7 juni heeft op de Hogeschool Leiden een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over handelingsverlegenheid bij professionals in het contact met mensen die zich al langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken.

Vroeg, snel en passend: toegang tot hulp en ondersteuning in Voorschoten

‘Het gaat erom dat je snel de juiste en passende hulp kunt inzetten. Dat betekent niet per se lichte hulp.’ Veel gemeenten werken aan een duurzame verbetering van de toegang tot het sociaal domein. Zo ook de gemeente Voorschoten. We spreken erover met Bas Verschoor (beleidsmedewerker jeugd gemeente Voorschoten), Marian van Ommeren (beleidsmedewerker preventie gemeente Voorschoten) en Yvonne van Balen (directeur-bestuurder Voorschoten voor Elkaar).

De Ontmoetingskerk en De Dorpskerk helpen mensen die écht in nood zijn

Op maandag 9 mei was de leerwerkgemeenschap armoede uitgenodigd in de Ontmoetingskerk. Tijdens een informatieve avond werd verteld hoe de kerk zich samen met de Dorpskerk inzetten om mensen met (financiële)vraagstukken te ondersteunen. De kerken werken samen met veel organisaties en andere initiatieven om de hulp mogelijk te maken. Grip op de Knip is zo’n samenwerkingspartner, en ook zij waren deze avond aanwezig om te vertellen hoe mensen met geldzorgen worden ondersteund.

Leerwerkgemeenschap zet zich in voor kinderen uit arme gezinnen tijdens Koningsdag

Na een zeer geslaagd Sinterklaasfeest afgelopen december, wilde leerwerkgemeenschap De Koestal ook nú iets doen voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen. Wederom werd het een onvergetelijke actie!

Leerwerkgemeenschap De Koestal krijgt podium tijdens het Maatschappelijk Voorveld Congres Katwijk

Dinsdag 19 april jl. vond het Maatschappelijk Middenveld Congres plaats in TriPodia Katwijk. Een avond die in het teken stond van elkaar ontmoeten, om elkaar vervolgens weten te vinden voor het welbevinden van de inwoner van de gemeente Katwijk. Er stonden twee thema’s op de agenda: het opgroeien en ontwikkelen van de jeugd en het voorkomen van armoede. De leerwerkgemeenschap De Koestal kreeg deze avond ook een ‘podium’. Dit bood een mooie manier om te vertellen wat de leerwerkgemeenschap binnen een kort tijdbestek samen heeft gerealiseerd. Ook was dit congres dé plek om de leerwerkgemeenschap meer bekendheid te geven, als plek waar je elkaar kunt vinden en om de aanwezigen te inspireren: de leergemeenschap als samenwerkingsvorm op diverse thema’s .

Eerste netwerkbijeenkomst Leeratelier Maatwerk en Regie: Ethische kwesties in de dagelijkse praktijk

Op 31 maart vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats van Leeratelier Maatwerk en Regie met 52 professionals uit Den Haag. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein en Leren en Ontwikkelen gemeente Den Haag. Het thema van de bijeenkomst was ‘Ethische kwesties in de dagelijkse praktijk’.

Lancering Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie

De Handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie is uitgebracht door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Deze handreiking is een werkdocument en kan gebruikt worden bij het professioneel versterken van het sociaal- en veiligheidsdomein en integraal samenwerken. Het beschrijft de aanleiding, het kader, het doel, de ontwikkeling, de inhoud van het leeratelier, de masterclass met de drie uitgewerkte trainingsmodulen (Grondhouding, Maatwerk en Regievoeren), een Serious Game en netwerkvorming.

Twintig organisaties tekenen voor Positieve Gezondheid in Zuid-Holland Noord

Vanuit een intensieve samenwerking tussen De Werkplaats Sociaal Domein en de Alliantie Positieve Gezondheid was het op 22 maart 2022 weer tijd voor een inspirerende online bijeenkomst. Het Leeratelier Positieve Gezondheid bestaat alweer ruim een jaar en dat vroeg om een bijzondere invulling. Tijdens dit 4e leeratelier hadden we Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid en oprichter van het Institute for Positive Health (iPH) als gastspreker .Na een korte presentatie over ‘impact maken met Positieve Gezondheid’ richtte zij het woord tot de 91 deelnemers en moedigde hen aan om tijdens deze bijeenkomst hun brede kennis en ervaring met elkaar te delen.

Inspirerende Learning Community stagiairs social work en huisartsen i.o. LUMC

Op 22 maart van dit studiejaar vond alweer de tweede ontmoeting plaats tussen studenten social work die in de wijk stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. Deze ontmoetingen worden al enkele jaren door hogeschool Leiden en het LUMC georganiseerd, in totaal vier per jaar. We hopen dat de studenten elkaar hierdoor ook straks – als afgestudeerd professional – goed weten te vinden. En dat is nodig, want de complexe problematiek van de cliënten in de wijk vereist goede (interprofessionele) samenwerking.

Een uniek moment: de Schulden2Daagse met de opleidingen SW en SJD

Integraal, internationaal, multidisciplinair. Zo zou je de schulden2daagse van afgelopen maandag 14 en dinsdag 15 maart kunnen omschrijven. Studenten van de Erasmus Hogeschool uit Brussel, van onze opleidingen SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening) en SW (Sociaal Werk), docenten uit Brussel en Leiden, professionals uit de regio en medewerkers van de Werkplaats Sociaal Domein van hogeschool Leiden werden twee dagen ondergedompeld in de problematiek rond armoede en schulden.

Wijzer in de Wijk: nieuws over Stevenshof Vitaal

Nu we in het project Wijzer in de Wijk toegaan naar de afrondende fase is het leuk om te zien hoe het succes van Stevenshof Vitaal wordt opgepakt als een doorlopende integrale samenwerking binnen de wijk Stevenshof in Leiden. In februari vond er een bestuurdersbijeenkomst plaats waarbij de bestuurders van alle betrokken praktijk partners met elkaar in gesprek gingen. Hierbij waren alle belangrijke spelers uitgenodigd: partners uit het sociaal domein, gezondheidszorg, zorgverzekeraar, de gemeente en de Werkplaats Sociaal Domein.

Eerste learning community stagiaires sociaal werk en huisartsen in opleiding— LUMC

Op dinsdag 15 februari vond op Hogeschool Leiden de eerste ontmoeting van studenten sociaal werk (die in de wijk stage lopen), met huisartsen in opleiding van het LUMC plaats. Er vinden dit studiejaar in totaal vier ontmoetingen plaats. We hopen dat de studenten en huisartsen i.o. elkaar hierdoor ook straks – na hun studie – goed weten te vinden. En dat is nodig, want de complexe problematiek van de cliënten in de wijk vereist goede (interprofessionele) samenwerking.

Leeratelier Signaleren van armoede bij kinderen

Op dinsdag 8 februari heeft een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio en het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap plaatsgevonden. De online bijeenkomst ging over het signaleren van kinderen die in armoede opgroeien. De aanwezigen hebben vanuit verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken.

Kennisplatform Seniorvriendeljike stad Project: Bridging the gap

Ouderen leren sociaal én digitaal mee te doen In het Kennisplatform Monitor Seniorvriendelijk Den Haag is stilgestaan bij het Europese project Bridge the Gap!, over sociaal én digitaal meedoen. “Ik heb geleerd om niet meer bang te zijn om digitaal te gaan” en “Nu weet ik hoe ik op internet kan zoeken naar meer informatie”. Dit zijn enkele uitspraken uit de evaluatie van de workshops voor ouderen.

Hoe seniorvriendelijk is Den Haag? Resultaten van een kwantitatief onderzoek

De gemeente Den Haag is sinds 2015 een seniorvriendelijke stad. De gemeente liet in 2020 een enquête uitvoeren om te onderzoeken hoe oudere burgers aankijken tegen de seniorvriendelijkheid van de stad. Er werd een onderzoek uitgevoerd onder een brede groep senioren in de stad. De totaalscores van de seniorvriendelijkheid van Den Haag waren bevredigend.

Learning Community Wijzer in de Wijk doet verslag

Tijdens de werkgroep Learning Communities op 4 november jl. gingen we onder leiding van Suzanne Lagerweij, verbonden aan werkplaats Sociaal domein Den Haag & Leiden, aan de slag met de leervraag: Hoe bereiken we mensen in kwetsbare posities? Doel van de learning communities is om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen en samen te leren. Samen leren is belangrijk, omdat een integrale wijkgezondheidsaanpak zoals die in Wijzer in de Wijk, vraagt om nieuwe spelregels en nieuwe manieren van werken.

Senioren filmen met hun tablet leeftijdsgenoten

Het project dateert uit september 2019: zeven senioren trokken de wijk Tuinstad/Staalwijk in Leiden in om een kort documentaire filmpje te maken met als thema: Langer wonen van ouderen in de eigen leefomgeving. Het was een initiatief van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en de Hogeschool Leiden, ondersteund door filmprofessionals van de Bromet Filmschool.

Kracht van Haags Ontmoeten!

Voor het project de Kracht van Haags Ontmoeten hebben 1e jaars studenten zich een 7- tal weken verbonden aan een aantal welzijnsorganisaties voor ouderen. Zij hebben onderzocht wat deze organisaties -o.a. WZH Transvaal en Thuis in de Buurt op Scheveningen- voor ouderen betekenen.

Studenten presenteren uitkomsten interviews met ouderen met laag inkomen

In 2020 en 2021 zijn studenten Social Work van de Haagse Hogeschool voor het onderwijsproject ‘Kwaliteit van Leven’ actief geweest binnen projecten van de Werkplaats Sociaal Domein. Centraal in 2021 stond daarin het afnemen van interviews onder ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een laag inkomen.

Leerwerkgemeenschap organiseert sinterklaasfeest voor gezinnen die in armoede leven

Woensdag 2 december 2021 is het sinterklaasfeest gevierd bij het Vakcollege Rijnmond in Katwijk. In de kooklokalen hebben de gezinnen heerlijke speculaastaart gebakken. Een gezellige middag vol muziek en pieten.

Leeratelier over ‘Gelijkwaardig contact’

Op donderdag 11 november 2021 organiseerde het lectoraat Urban Ageing (van De Haagse Hogeschool) samen met WZH vanuit de locatie WZH Transvaal het leeratelier Gelijkwaardig contact

Inspiratiebijeenkomst Seniorvriendelijk Delft - Tanthof

Op 15 september werd een inspiratiebijeenkomst Seniorvriendelijk Delft - Tanthof georganiseerd rondom het thema wonen op oudere leeftijd, met een unieke film première en een stadsdebat.

Inspirerende wijkwandeling door De Koestal in Katwijk

Op maandag 13 september vond er een inspirerende wijkwandeling plaats door De Koestal in Katwijk. Er werd duidelijk dat samen wandelen de groepsverantwoordelijkheid vergroot in het signaleren en bespreken van armoede.

Overhandiging Rapport '20 jaar Vadercentrum Adam: De betekenis voor zijn bezoekers'

Op woensdag 14 Juli reikte Rudy van den Hoven, docent onderzoeker van de Haagse Hogeschool/ lectoraat Urban Ageing aan Bilal Sahin, coördinator van het Vadercentrum het rapport '20 jaar Vadercentrum Adam. De betekenis voor zijn bezoekers' uit.

Leeratelier ‘Wat vinden Haagse ouderen belangrijk?'

Het leeratelier ‘Wat vinden Haagse ouderen belangrijk’? vond plaats in de studio van Oudtopia.

2e Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien'

Het 2e Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien! vond plaats op dinsdag 29 juni. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden het 2e leeratelier Positieve Gezondheid.

Leerwerkgemeenschap aanpak armoede Katwijk

Op maandag 28 juni heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden van de leerwerkgemeenschap in Katwijk om met elkaar te hebben over de aanpak van armoede in Katwijk.

Tweede Leeratelier 'Betekenisvol gesprek'

Op woensdag 9 juni 2021 vond het tweede leeratelier ‘ Betekenisvol Gesprek ?! plaats. Onder begeleiding van Esther Kroon, docent Haagse Hogeschool deelden Aad Onderwater (mantelzorger), Gamze Fidan (student social work) en Tim van Iersel (dementiedominee) hun, ervaringen over hoe zij betekenisvolle gesprekken voeren.

Leeratelier Armoede: Vraag jij ernaar? En wat doe je dan?

Op donderdag 3 juni heeft een online leeratelier plaatsgevonden over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in de regio Leiden & Den Haag.

Leeratelier Hoe maak je betekenisvol contact

Op 19 mei heeft het eerste online leeratelier ‘Hoe maak jij betekenisvol contact?’ plaatsgevonden. Chrissy Ketler, kunstzinnig therapeut WZH en Esther Kroon, docent onderzoeker van De Haagse Hogeschool, namen vanaf WZH Transvaal de groep mee in een aantal mooie oefeningen waarin ze lieten ervaren hoe je goed met jezelf en anderen in contact kunt staan, zonder jezelf te verliezen.

Onderzoek naar regionale leernetwerken sociaal domein op ECSWR conference

Vanuit de landelijke werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaatsen Sociaal Domein hebben Erik Jansen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) samen met Suzan van der Pas (Hogeschool Leiden) en Jean Pierre Wilken (Hogeschool Utrecht) een paper gepresenteerd tijdens de online European Social Work Research Conference in Bucharest (5-7 mei 2021).

Ouder worden in stadsdeel Scheveningen

Als onderdeel van het werkplaatsproject de Kracht van Haags Ontmoeten, hebben op dinsdag 20 april 2021 studenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool bij Welzijn Scheveningen een presentatie verzorgd over de uitkomsten van hun project ‘Kijken naar mensen’. Het is belangrijk dat betrokkenen…

GGZ bijscholing voor BuZz-medewerkers

Op 25 maart 2021 konden docenten Helga Oranje en Wiep Staal met drie studenten van de opleiding social work (Hogeschool Leiden) en een ervaringsdeskundige van Lumen, een bijscholing geven aan de medewerkers van de nieuwe welzijnsorganisatie BuZz in Leiden. Zij hadden bij de Werkplaats Sociaal Domein…

Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!

Het Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder groeien!' vond plaats op donderdag 25 maart 2021. De Alliantie Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden dit eerste leeratelier Positieve Gezondheid.

Landelijke symposium Werkplaatsen 'Op afstand nabij'

Op donderdag 18 maart 2021 vond het symposium ‘Op afstand nabij’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein stond dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?

Ouderen Den Haag tevreden over hun stad

De resultaten van de monitor Den Haag Seniorvriendelijke Stad zijn op 29 januari 2021 aan wethouder Kavita Parbhudayal en algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Leonard Geluk aangeboden.

Leernetwerkbijeenkomst Wijzer in de wijk

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden heeft eind januari 2021 een leernetwerkbijeenkomst georganiseerd voor de projectgroep van Wijzer in de Wijk met het thema: Hoe betrekken we bewoners juist nu met alle coronamaatregelen en later in 2021?

Inspiratiesessie over armoede met vierdejaarsstudenten social work

Sinds september 2020 werkt de Werkplaats samen met de leergemeenschap van het vierde jaar social work van het profiel Welzijn en Maatschappelijk Werk, Hogeschool Leiden. Op 12 januari vond er een inspiratiesessie ‘aanpak armoede’ plaats in samenwerking met Welzijnskwartier Katwijk.

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Woensdag 9 december 2020 vond er een bijeenkomst plaats waarin Hbo studenten Social Work studenten en Mbo studenten hun eerste bevindingen presenteerden over gesprekken met ggz clienten over hun positieve gezondheid.

Training Signaleren Niet Pluis gevoel erkent als effectieve interventie

De training Signaleren Niet Pluis richt zich op vroegsignalering van psychosociale problemen bij thuiswonende ouderen door vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag/ Leiden is in 2017 gevraagd door GGDHM, om het door hen ontwikkelde pakket Signaleren niet Pluis(SNP),…

Publicatie boek 'Participatie van ouderen in Den Haag'

In het kader van de eerste projectperiode Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is in juli 2020 het boek “Participatie van ouderen in Den Haag - Kennis, ervaringen en praktische handreikingen” verschenen.

Gezin in beeld

Gezin in Beeld: de betekenis van telefonisch contact voor kwetsbare gezinnen.

Inhoudelijke verantwoording van de Werkplaats

In de periode 2016 tot en met 2019 hebben we als Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden veel werk verricht met elkaar. Gemeenten en wijkteams, organisaties en stichtingen, bewoners en studenten en docenten van mbo's en hogescholen hebben rondom vijf thema's van en met elkaar geleerd. 

In…

Rapport Leernetwerken Werkplaatsen Sociaal Domein

De Werkplaatsen Sociaal Domein leveren een belangrijke bijdrage in het lokaal operationaliseren van lerende praktijken. Vanuit hun opdracht werken onderzoekers van de Werkplaatsen met lokale partijen, groepen, en individuele professionals aan reflectie op een duurzame en gerichte verandering van de praktijken in het sociaal domein. In dit rapport staat beschreven hoe zij dit lokaal doen.

Nieuwe leernetwerken in 2020

De Werkplaats gaat een nieuwe periode in. In 2019 zijn door directe Werkplaats-partners de contouren geschetst voor een nieuw programma en de thema's geformuleerd voor 2020-2022. Momenteel zijn drie werkteams in oprichting om het programma uit te voeren. Zij gaan de komende jaren met de drie thema’s aan de slag in de regio.

Omgaan met regels in het sociaal domein

Het verschilt sterk per persoon en per dag hoe regels worden ervaren. Dat concludeert Bernard Bernards van de Universiteit Leiden op basis van onderzoek onder wijkteams in de gemeente Den Haag.